Företag som erhåller subventioner Sysselsättningsfrämjande åtgärder

Företag som erhåller bidrag för sysselsättningsfrämjande åtgärder 2019

Detta företag har erhållit ett bidrag för främjande av sysselsättningen för omvandling av tillfälliga kontrakt till fasta kontrakt under år 2.019, av Generalitat Valencia Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo (Avdelningen för hållbar ekonomi, produktiva sektorer, handel och arbete), till ett belopp av 22 680 euro Exp. ECOVUT/2019/871/03, samfinansierat av Europeiska socialfonden.

Detta företag har i sin tur erhållit en subvention för främjande av sysselsättning genom en Praktikavtal för kvalificerade ungdomar 2009, Exp. ECOJUP/2019/64/03, medfinansierad av Europeiska socialfonden och sysselsättningsinitiativet för ungdomar.

Europeiska socialfonden

Bläddra till toppen