Spoločnosť, ktorá dostáva dotáciu Podpora zamestnanosti

Spoločnosť, ktorá dostáva dotáciu na podporu zamestnanosti 2019

Táto spoločnosť bola príjemcom dotácie na podporu zamestnanosti na zmenu zmlúv na dobu určitú na zmluvy na dobu neurčitú v roku 2 019, a to zo strany Generalitat Valencia Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo (Odbor udržateľnej ekonomiky, výrobných odvetví, obchodu a práce), vo výške 22 680,- € Exp. ECOVUT/2019/871/03, spolufinancovaný Európsky sociálny fond.

A táto spoločnosť bola zasa príjemcom dotácie na podporu zamestnanosti prostredníctvom zmluva o stáži pre kvalifikovaných mladých ľudí v roku 2009, Exp. ECOJUP/2019/64/03, spolufinancovaný Európsky sociálny fond a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

Európsky sociálny fond

Prejsť na začiatok