Priemyselné inžinierstvo, smerom k novej perspektíve

Poznáte priemyselných inžinierov?

Je ľahké ich identifikovať, sú to multidisciplinárni ľudia, ktorí sa venujú rôznym oblastiam podniku, ako je logistika, administratíva, marketing, ľudské zdroje a systémy výroby tovaru a služieb. Ich hlavným cieľom, motivovaným zmenami a inováciami, je maximálne využitie a výkonnosť zdrojov, či už ľudských, finančných alebo technologických.

Hoci sa priemyselné inžinierstvo a manažment spájajú pri navrhovaní a vývoji systémov, ktoré optimalizujú produktivitu, aby mali vplyv na efektívnosť a účinnosť, samotné priemyselné inžinierstvo zohráva v hospodárskom sektore transcendentnú úlohu, pretože na rozdiel od toho, čo by sme si mohli myslieť, mikroekonomika aj makroekonómia poskytujú inžinierom potrebné nástroje na to, aby významne prispeli k organizáciám a spoločenskej zodpovednosti.

Priemyselné inžinierstvoje teda disciplína zameraná na realizáciu, prevádzku a zachovanie optimálneho fungovania výrobného systému, t. j. ľudskej práce spolu s materiálnymi, technologickými, energetickými a finančnými faktormi, prostredníctvom stanovenia stratégií na maximalizáciu výkonnosti vo výrobnom rozvoji organizácie.

Stránka hlavná činnosť priemyselného inžiniera je dosiahnuť potrebné výsledky, aby uspokojil svoju pracovnú konkurencieschopnosť, väčšinou mu však chýba kľúčový faktor, ktorý ho motivuje k dosiahnutiu vysnívanej manažérskej pozície: sociálne vzťahy.

Sociálne vzťahy a význam pracovného prostredia pre ľudské zdroje sú hlavnými otázkami pre študentov alebo absolventov program priemyselného inžinierstva.

Vzhľadom na túto situáciu bolo prijaté rozhodnutie podporiť túto disciplínu, aby sa zabezpečila budúcnosť inžinierstva ako cenného multidisciplinárneho nástroja pre každú organizáciu.

Týmto spôsobom možno dospieť k záveru, že priemyselný inžinier, vďaka svojej všestrannej povahe a jasnej vízii budúcnosti vždy ovplyvňuje ekonomiku tým, že reaguje na dopyt svojím výkonom a výsledkom je percentuálny zisk prostredníctvom systémov, ktoré predtým navrhol ten istý priemyselný inžinier a manažment.

Využívanie ich zručnosti a schopnosti, ako je zmysel pre inováciu, vedenie, samoreguláciu a riadenie podniku, sú nevyhnutné na dosiahnutie profesionálneho rozvoja a rastu, o ktorý sa usilujú.

Nezabúdajte, že najlepšie robí svoju profesiu jednotlivec, preto už nečakajte a ukážte, čo dokáže priemyselné inžinierstvo v každej organizácii.

Zdroj: https://www.utel.edu.mx

Prejsť na začiatok