Företag som erhåller subventioner Sysselsättningsfrämjande åtgärder

Företag som erhåller bidrag för sysselsättningsfrämjande åtgärder 2020

Detta företag har fått ett bidrag för främjande av sysselsättning för omvandling av tillfälliga kontrakt till fasta kontrakt under år 2020, av Generalitat Valencia Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo (Avdelningen för hållbar ekonomi, produktiva sektorer, handel och arbete), till ett belopp av 11.970.-€ Exp. ECOVUT/2020/1078/03, samfinansierat av Europeiska socialfonden.

Europeiska socialfonden

Bläddra till toppen