Certifikácia priemyselného ovládacieho panela UL

Stránka Certifikácia UL je značka, ktorá označuje, že výrobok bol podrobený prísne testovanie bezpečnosti a že štúdiu schválili.

Priradenie Certifikácia UL označuje, že výrobok spĺňa bezpečnostné a kvalitatívne normy stanovené Laboratóriá Underwriters, subjekt, ktorý ju skúma a zaručuje jej spoľahlivosť svojich testov.

V prípade Elektrická energia MG, vyrábame vlastné elektrické panely so zárukou získania Certifikát UL. Aby sme to dosiahli, pracujeme podľa vašich bezpečnostných noriem, myslíme na starostlivosť o ľudí, zabezpečenie prevádzky našich elektronických zariadení a udržanie úspechu a dôvery, ktorú sme dosiahli ako spoločnosť vyrábajúca priemyselné elektrotechnické zariadenia.

Výhodou Certifikácia UL je, že výrobok je vysoko konkurencieschopný a môže sa voľne pohybovať na trhoch, pretože značka predstavuje jeden z najrozpoznateľnejších symbolov na trhu.

Priemyselné panelové dosky Certifikácia UL

Zdroj Certifikácia UL

Laboratóriá Underwriters, pôvod skratky UL, je organizácia pre poradenstvo v oblasti bezpečnosti a certifikácie ktorá sa rozšírila do rôznych častí sveta a založila svoje pobočky vo viac ako 46 krajinách, medzi ktorými je aj Španielsko.

Certifikát UL - MG ElectricidadStránka Regulácia UL má uznávanú povesť v oblasti riadenia bezpečnosti výrobkov a certifikácie. Od svojho založenia v roku 1894 sa venovala bezpečnosť elektrickej energie, preto vykonala analýzy rizík v tomto odvetví, ako aj potreby testovania materiálov používaných na výstavbu budov.

Týmto opatrením sa mu podarilo určiť a minimalizovať riziká, ktoré by mohli byť prijaté. Nie však v súlade s tým, boli zvážené a vypracované bezpečnostné normy pre elektrické spotrebiče a komponenty.

Ako progresívna inštitúcia sa Underwriters Laboratories snažila rozšíriť svoje oblasť pôsobenia a v súčasnosti sa okrem iného venuje aj analýze nebezpečných látok, kvality vody a bezpečnosti potravín.

Okrem toho ponúka bezpečnostná certifikácia, servisné školenia, validáciu a testovanie, ako aj poradenstvo, kontroly a audity. Ako vidno, ich činnosti sú rôznorodé a rozmanité.

Certifikácia panelovej rady

Čo je to certifikát UL?

V prípade elektrickej bezpečnosti, Elektrická energia MG vykonáva testy so štandardnými indikátormi, ktoré zabezpečujú správnosť rozmerov káblov, ako aj to, že zariadenia zvládnu prúd, ktorý majú vydržať. Tieto postupy samy o sebe predstavujú certifikáciu UL.

Získať Certifikát UL, príslušná spoločnosť sa podrobí počiatočnému testu, ktorý vykonajú odborníci UL. Splnením všetkých požiadaviek je žiadateľ o certifikáciu oprávnený používať normu UL.

Po dosiahnutí verejného obstarávania výrobca alebo poskytovateľ služieb používa Štandard UL pri výrobe výrobkov, komponentov, materiálov, systémov alebo v našom prípade elektrických stolov a že odborníci z času na čas vykonávajú kontroly na overenie súladu s regulačnými požiadavkami UL.

Certifikát UL MG Electricidad

Certifikácia UL Španielsko

MG Electricidad je jednou z mála spoločností, ktoré môžu vydávať Certifikácia UL v Španielsku.

Stránka Pečať kvality UL poskytuje bezpečnejšie výrobky a priestory pre firmy aj ich pracovníkov, ktoré spĺňajú normy USA a Kanady pre bezpečnosť a kvalitu výrobkov.

V rámci certifikácie UL môžete v zásade rozlišujeme dva typy značiek:

  • "UL Listing, pečať kvality, ktorá sa používa na zmontovaných výrobkoch a výrobkoch pripravených na použitie.
  • "Uznávaná súčasť, označenie komponentov, ktoré budú neskôr súčasťou výrobku, majú obe rovnakú prestíž.

Povedzte nám...
Musíte dodržiavať Certifikácia UL vo vašom projekt?

Ako spoločnosť zameraná na montáž elektrických rámov s Certifikácia UL v Španielsku, pri uzatváraní zmluvy o našich službách budete mať istotu, že zakúpený výrobok je kvalitný a bezpečný.
Prejsť na začiatok